Posláním Společnosti je účelné uspokojování individuálních a skupinových odborných zájmů o elektrotechniku. Společnost přispívá svou činností k rozvoji odborné úrovně členů a jejich aktivity ve využívání aktuálních poznatků v oboru, podporuje rozvoj vzájemných odborných styků a spolupráce mezi odborníky, vytváří podmínky pro zvyšování zájmu mladých odborníků o obor a o aktivní činnost ve Společnosti.

Více informací o poslání a formě činnosti České elektrotechnické společnosti, z. s., lze nalézt v jejích stanovách (členství ve Společnosti viz Článek 4.2, individuální přihláška do Společnosti ke stažení ve formátech DOC a PDF).

 


Novinky a události (starší novinky v sekci Archiv novinek):

45. Nekonvenční zdroje elektrické energie (24. až 26. 6. 2024, Hatě u Znojma)

ČES z.s. udělila dne 29. 5. 2024 ocenění Ing. Josef Hronovi (in memoriam) a Doc. Ing. Jiří Masopustovi, CSc.


Česká elektrotechnická společnost, z. s. je členem Českého svazu vědeckotechnických společností.


Staňte se členy diskusní skupiny ČES, z.s. na síti LinkedIn a neunikne vám žádná novinka.