Posláním Společnosti je účelné uspokojování individuálních a skupinových odborných zájmů o elektrotechniku. Společnost přispívá svou činností k rozvoji odborné úrovně členů a jejich aktivity ve využívání aktuálních poznatků v oboru, podporuje rozvoj vzájemných odborných styků a spolupráce mezi odborníky, vytváří podmínky pro zvyšování zájmu mladých odborníků o obor a o aktivní činnost ve Společnosti.

Více informací o poslání a formě činnosti České elektrotechnické společnosti, z. s., lze nalézt v jejích stanovách (členství ve Společnosti viz Článek 4.2, individuální přihláška do Společnosti ke stažení ve formátech DOC a PDF).

 


Novinky a události (více v sekci Novinky):

51. seminář "Měření a údržba sdělovacích kabelů LI", datum konání 18. – 19. 10. 2021, Tábor >> aktualizováno <<


Česká elektrotechnická společnost, z. s. je členem Českého svazu vědeckotechnických společností.