Posláním Společnosti je účelné uspokojování individuálních a skupinových odborných zájmů o elektrotechniku. Společnost přispívá svou činností k rozvoji odborné úrovně členů a jejich aktivity ve využívání aktuálních poznatků v oboru, podporuje rozvoj vzájemných odborných styků a spolupráce mezi odborníky, vytváří podmínky pro zvyšování zájmu mladých odborníků o obor a o aktivní činnost ve Společnosti.

Více informací o poslání a formě činnosti České elektrotechnické společnosti, z. s., lze nalézt v jejích stanovách (členství ve Společnosti viz Článek 4.2, individuální přihláška do Společnosti ke stažení ve formátech DOC a PDF).

 


Novinky a události (více v sekci Novinky):

56. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku (17. 5. 2023, Praha)

Zpráva výboru ČES 2018-2022 a Usnesení Shromáždění členů ČES 2022 k dispozici ke stažení

7th World Engineers Convention (11. - 13. 10. 2023, Praha)


Česká elektrotechnická společnost, z. s. je členem Českého svazu vědeckotechnických společností.