Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost, z.s., udělila dne 11. listopadu 2014 Ing. Hynku Přikrylovi, CSc. ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji elektrických pohonů.