Ocenění udělená Českou elektrotechnickou společností, z. s.

Česká elektrotechnická společnost udělila dne 1. října 2008 Doc. RNDr. Milanu Calábkovi, CSc. ocenění za jeho celoživotní činnost v oboru chemických zdrojů elektrické energie.