Dne 5. dubna 2008 se konalo v sídle ČSVTS Praha 1, Novotného Lávka 5 Shromáždění členů České elektrotechnické společnosti.
Shromáždění zvolilo nový výbor ČES a dozorčí skupinu ČES a schválilo další dokumenty podle usnesení.
Zprávu o činnosti České elektrotechnické společnosti od posledního shormáždění členů lze stáhnout zde.